Technické parametry: Plocha: 14 m2 Výška: 190 cm Šířka: 255 cm Délka: 560 cm Váha atrakce: 32 kg Max. váha jednotlivce: 45 kg Max. celkové zatížení: 180 kg Max. počet dětí: 4
© skakacihrady.eu 2020
www.skakacihrady.eu
PŘEKÁŽKOVÁ DRÁHA
Technické parametry: Plocha: 14 m2 Výška: 190 cm Šířka: 255 cm Délka: 560 cm Váha atrakce: 32 kg Max. váha jednotlivce: 45 kg Max. celkové zatížení: 180 kg Max. počet dětí: 4
© skakacihrady.eu 2020
www.skakacihrady.eu
PŘEKÁŽKOVÁ DRÁHA