Technické parametry: Plocha: 12 m2 Výška: 245 cm Šířka: 340 cm Délka: 350 cm Váha atrakce: 25 kg Max. váha jednotlivce: 45 kg Max. celkové zatížení: 180 kg Max. počet dětí: 4
© skakacihrady.eu 2020
www.skakacihrady.eu
HRAD VESElÁ DŽUNGLE
Technické parametry: Plocha: 12 m2 Výška: 245 cm Šířka: 340 cm Délka: 350 cm Váha atrakce: 25 kg Max. váha jednotlivce: 45 kg Max. celkové zatížení: 180 kg Max. počet dětí: 4
© skakacihrady.eu 2020
www.skakacihrady.eu
HRAD VESElÁ DŽUNGLE